Uchwała Nr XXXVIII/285/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.03.2018
  • Data wejścia w życie 19.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2018r., poz. 1136
  • Nr aktu prawnego Nr XXXVIII/285/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1610 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka komunalna
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian