Utrzymanie zimowe ulic miejskich, placów, chodników i parkingów w Aleksandrowie Kujawskim w sezonie zimowym 2019 i 2020 oraz 2021

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 11.12.2018
  • Data składania ofert 18.12.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 18.12.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok 102
  • Numer UZP/TED 660412-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian