Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-18 12:45:40 Porządek XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października 2017 roku Szczegóły
2 2017-10-18 12:42:13 Projekt uchwały na XXXV sesję Rady Miejskiej w dniu 26 października 2017 roku Szczegóły
3 2017-10-13 14:26:23 Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim - tryb uproszczony Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust.… Szczegóły
4 2017-10-13 14:17:47 Wykaz nr 22-2017 - działka nr 222-4 - ul. Chopina Wykaz  nr 22-2017 - działka nr 222-4 - ul. Chopina Szczegóły
5 2017-10-11 08:09:08 Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2017 rok Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2017 rok Szczegóły
6 2017-10-10 14:08:06 Uchwała Nr XXXIV/254/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
7 2017-10-10 14:03:22 Uchwała Nr XXXIV/253/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji pomnika X – lecia Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Szczegóły
8 2017-10-10 13:55:01 Uchwała Nr XXXIV/252/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2017 rok Szczegóły
9 2017-10-10 13:44:59 Uchwała Nr XXXIV/251/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
10 2017-10-10 13:35:06 Uchwała Nr XXXIV/250/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji Szczegóły
« 1 2 3 4 71 72 73 »