Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-21 20:07:57 I N F O R M A C J A Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 września 2018 r. I N F O R M A C J A Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia… Szczegóły
2 2018-09-21 09:09:32 Uchwała Nr XLV/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
3 2018-09-21 09:05:34 Uchwała Nr XLV/352/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
4 2018-09-21 09:00:45 Uchwała Nr XLV/351/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
5 2018-09-21 08:49:48 Uchwała Nr XLV/350/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
6 2018-09-21 08:38:00 Uchwała Nr XLV/349/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Szczegóły
7 2018-09-21 08:32:14 Uchwała Nr XLV/348/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod kioski handlowe zlokalizowane w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych 2 lat Szczegóły
8 2018-09-20 15:33:36 Uchwała Nr XLV/347/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
9 2018-09-20 15:22:18 Uchwała Nr XLV/346/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
10 2018-09-20 14:50:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z 18.09.2018 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z 18.09.2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 119 120 121 »