Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2271 2016-04-21 13:41:06 Uchwała Nr XIX/131/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Szczegóły
2272 2016-04-21 13:36:49 Uchwała Nr XIX/130/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
2273 2016-04-21 13:25:28 Uchwała Nr XIX/129/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 11/4 mapa 19 o powierzchni 20 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Narutowicza z przeznaczeniem na pomieszczenie składowe w okresie kolejnych 3 lat Szczegóły
2274 2016-04-21 12:58:01 Uchwała Nr XIX/128/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przy ul. Narutowicza 13 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
2275 2016-04-21 12:53:01 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa i modernizacja ciągu ulic Szczygłowskiego i Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim - GKM.271.1.2016” Szczegóły
2276 2016-04-21 12:51:13 Uchwała Nr XIX/127/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy budynku handlowo – usługowego o powierzchni użytkowej 60 m² położonego na części działki nr 78 mapa 25 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Szkolnej 6A z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
2277 2016-04-21 12:41:35 Uchwała Nr XIX/126/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Leśnej Szczegóły
2278 2016-04-21 09:21:33 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Szkolna 13 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Szkolna 13 Szczegóły
2279 2016-04-21 09:19:43 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego Szczegóły
2280 2016-04-15 08:33:10 Ocena jakości wody z dnia 14 kwietnia 2016r Ocena jakości wody z dnia 14 kwietnia 2016r Szczegóły
« 1 2 3 225 226 227 228 229 230 231 234 235 236 »