Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2020-10-01 15:24:16 Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Szczegóły
32 2020-10-01 15:19:53 Zarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania koordynatora ds. dostępności Zarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania koordynatora ds. dostępności Szczegóły
33 2020-10-01 15:18:12 Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
34 2020-10-01 15:15:04 Zarządzenie nr 120/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Przedszkola im. Juliana Tuwima Zarządzenie nr 120/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Przedszkola im. Juliana Tuwima Szczegóły
35 2020-10-01 15:12:34 Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
36 2020-09-30 15:23:13 Konsultacje programu współpracy na rok 2021 Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego informuje, że w dniach od 8 października do 22 października br. Organizacje Pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami… Szczegóły
37 2020-09-28 12:41:46 Uchwała Nr XXIII/198/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski Szczegóły
38 2020-09-28 12:33:49 Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.… Szczegóły
39 2020-09-28 12:28:26 Uchwała Nr XXIII/197/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
40 2020-09-28 12:27:09 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim uprzejmie przypomina, że z dniem 30 września 2020 r.(środa), zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 234 235 236 »