Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 2 954 279,36PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (WF.271.3.2020)

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 08.05.2020
  • Data składania ofert 15.05.2020
  • Godzina składania ofert 14:00
  • Data otwarcia ofert 15.05.2020
  • Godzina otwarcia ofert 14:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Numer UZP/TED Ogłoszenie nr 537731-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian