Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 2 954 279,36PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 17.04.2020
  • Data składania ofert 27.04.2020
  • Godzina składania ofert 14:00
  • Data otwarcia ofert 27.04.2020
  • Godzina otwarcia ofert 14:15
  • Miejsce złożenia oferty Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Numer UZP/TED 532016-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian