Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 920 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 24.10.2019
  • Data składania ofert 31.10.2019
  • Godzina składania ofert 14:00
  • Data otwarcia ofert 31.10.2019
  • Godzina otwarcia ofert 14:15
  • Miejsce złożenia oferty Gmina Miejska ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok.102
  • Numer UZP/TED UZP 614237-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian