Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 marca 2018 o liczbie urzędników wyborczych

Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 marca 2018 o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian