Zapytanie ofertowe – „Z Wi-Fi w miasto Aleksandrów Kujawski”

W imieniu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienia oferty cenowej na wykonanie usługi uruchomienia w wyznaczonych miejscach (wykaz i opis punktów stanowi Załącznik nr 5) obszarów bezpłatnego dostępu do Internetu w technologii bezprzewodowej opartej o Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu hot-spot, tworzących bezprzewodowy system telekomunikacyjny zwany dalej „Z Wi-Fi w Miasto Aleksandrów Kujawski” wraz z utrzymaniem usług do dnia 30.11.2021r w ramach projektu „Z Wi-Fi w miasto Aleksandrów Kujawski” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zadanie jest finansowane w 100 % z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nazwa projektu „Z Wi-Fi w miasto Aleksandrów Kujawski”. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania jeśli środki o które wnioskował nie zostaną mu przyznane.

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł na podstawie wyłączenia zawartego w Art 2 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych (t.j. D.U. z 2019 poz. 2019 ze zm)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian