Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 07 marca 2018 r. w prawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych w zakresie Upowszechniania kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 07 marca 2018 r. w prawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych w zakresie Upowszechniania kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian