Zarządzenie Nr 31/2016

Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych w zakresie Upowszechniania kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian