Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących kultury fizycznej,sportu, turystyki i krajoznawstwa pn. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian