Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r

Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury pn. Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian