Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

Oferty powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2021 r. osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

O terminie złożenia oferty decyduje data dostarczenie oferty do Urzędu Miejskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian