Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zada publicznych związanych z realizacja zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zada publicznych związanych z realizacja zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian