Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie budżetu obywatelskiego na rok 2021

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2021

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2021 rozpoczynają się 31 lipca. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, których realizacja będzie sfinansowana ze środków budżetu gminy. Łącza pula środków do dyspozycji mieszkańców wynosi 100.000 złotych. Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji w infrastrukturę (np. budowa chodnika, postawienie koszy na śmieci, ławek czy stojaków rowerowych), jak i organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym czy rozrywkowym.

Projekty zgłaszać można w terminie do 31 sierpnia 2020 r. na załączonym poniżej formularzu. Zgłoszenie projektu wymaga poparcia przez co najmniej 10 mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego. Formularz do zebrania wymaganych podpisów poparcia również został załączony poniżej. Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji, a następnie zostanie przeprowadzone nad nimi głosowanie. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną uwzględnione w budżecie gminy na rok 2021.

Projekty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Miejskim w godzinach przyjęć mieszkańców, poprzez nadesłanie przesyłką pocztową na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz elektronicznie na adres abo[at]aleksandrowkujawski[dot]pl.

Szczegółowych informacji w sprawie budżetu obywatelskiego udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim (pok. 109), tel. 54 282 68 30, e-mail: promocja[at]aleksandrowkujawski[dot]pl W razie potrzeby pracownicy Urzędu Miejskiego pomogą także w sporządzeniu projektu do budżetu obywatelskiego.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Formularz zgłoszeniowy projektów – docpdf.

Wykaz podpisów popierających realizację projektu – docpdf.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian